0 รายละเอียดการอบรม

ธีธัชฟาร์ม 

อบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน  

ตามความเหมาะสมให้กับผู้สนใจทั่วไป

 • เปิดอบรมรอบเช้า เวลา 08:00-12:00 น. และรอบบ่าย เวลา 13:00-17:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพอิสระ เพื่อขายตัวไส้เดือน ปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำมูลไส้เดือน
 • เหมาะสำหรับ ฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงาม และสัตว์ปีกทุกชนิด เพื่อนำตัวไส้เดือนเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของอาหารสัตว์ และสำหรับเกษตรกรชาวไร่หรือสวน เพื่อนำปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนคุณภาพสูงทั้งชนิดเป็นผงและน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอื่นๆ
 • เหมาะสำหรับ ร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ให้สามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยตัวเอง มีตัวไส้เดือนขายได้ตลอดเวลา ช่วยลดต้นทุนจากการซื้อจากไส้เดือนบรรจุกล่องโฟมหรือถุงสำเร็จจากพ่อค้าคนกลาง
 • ศึกษาเทคนิคการทำที่อยู่ของไส้เดือน(Worm Bedding) การทำที่อยู่อาศัยให้กับไส้เดือนให้เขาอยู่อย่างสบายตัว เริ่มตั้งแต่ให้รู้จักและการคัดเลือกสายพันธุ์ไส้เดือนต่างๆ การคัดเลือกมูลวัวและเศษขยะ การการสร้างบ่อหมัก การคัดเลือกมูลวัวและเศษขยะต่างๆ วิธีการผสมมูลวัวกับเศษขยะหรือผักสด วิธีการหมักบ่ม วิธีการให้น้ำ วิธีการตรวจสอบสภาพเบดดิ้ง(ที่อยู่ใหม่ของตัวไส้เดือน)ว่าการหมักบ่มใช้ได้แล้วหรือยัง
 • ศึกษาเทคนิคการปล่อยตัวพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือน(Worm Breeding) จะได้ทราบและลงมือปฏิบัติจริงๆ ถึงวิธีการปล่อย เพื่อให้ไส้เดือนมีชีวิตอยู่รอด จึงจำเป็นต้องปรับสภาพความสมดุลให้เป็นกลางมากที่สุดระหว่างตัวไส้เดือนและที่อยู่ใหม่(Bedding) เพื่อให้ไส้เดือนสามารถกินขยะได้มาก การผสมพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว เราก็จะได้จำนวนตัวไส้เดือนมากที่สุดและในเวลาที่สั้นที่สุด
 • ศึกษาเทคนิคการให้อาหารและวิธีการให้ความชื้น(Worm Feeding) การให้อาหารและน้ำกับตัวไส้เดือนบนที่อยู่ของไส้เดือนมีความสำคัญมาก ถ้าการให้อาหารไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลไปทำให้ที่อยู่(Bedding)มีสภาพที่เป็นเค็มหรือเปรี้ยวเกินไป ความเป็นกรดเป็นด่างจะสูงตามไปด้วย ผลสุดท้ายจะทำให้ตัวไส้เดือนตายทั้งหมด หรือไส้เดือนไม่เจริญเติบโตไม่ผสมพันธุ์กัน จำนวนตัวไส้เดือนก็จะเล็กและลดน้อยลงไป
 • ศึกษาเทคนิคการเก็บเกี่ยวบ่อเลี้ยงไส้เดือน(Worm Harvesting) หลังจากที่ผู้เพาะเลี้ยง ได้ดูแลการเพาะเลี้ยงเป็นอย่างดี สังเกตได้จากจำนวนตัวไส้เดือนจะหนาแน่นมากว่าจากที่ปล่อยลงไปในครั้งแรก สิ่งที่เราสามารถเห็นด้วยตาเปล่า จะมีมูลไส้เดือนอยู่บนผิวพื้นที่บนที่อยู่ของไส้เดือน มีลักษณะเป็นกองเตี้ยๆ มีเม็ดเป็นท่อนสั้นๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ โดยไม่ต้องใช้มือจับตัวไส้เดือนเลย ซึ่งอาจจะทำให้ไส้เดือนได้รับบาดเจ็บและตายได้ การเลี้ยงไส้เดือนที่ถูกต้องจะทำให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีคุณภาพกว่า  และน้ำมูลไส้เดือน(Liquid worms) ที่มีคุณภาพสูง

แผนที่เดินทางสู่ ธีธัชฟาร์ม

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.172731922770122.34904.100000999472892&type=3

11 ความเห็น

11 thoughts on “0 รายละเอียดการอบรม

 1. Pingback: ธีธัชฟาร์ม(Teetat Farm) | ธี ธั ช ฟ า ร์ ม (ฟาร์มเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน)

 2. ผมสนใจอยากเพาะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม แต่ไม่มีความรู้เลย อยากทราบว่าเลี้ยงยากไหม และตลาดที่รับซื้อมีความต้องการสูงไหมครับ และอีกอย่างผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างครับ
  ขอบคุณมากครับ

 3. ถ้าหน่วยงานราชการจะเชิญอาจารย์มาบรรยายให้เกษตรผู้สนใจฟังอยากทราบว่า อาจารย์คิดค่าบรรยายชั่วโมงละเท่าไหร่ค่ะ

  • ปกติจะหน่วยงานราชการจะเชิญให้ไปบรรยายให้เกษตรผู้สนใจฟัง ทางผู้จัดจะให้ค่าวิทยากรอัตราของวิทยากรภายนอกครับ(ตามระเบียบของทางราชการ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s